Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah

dp bbm zakat fitrah
Take from their wealth in order to
purify them and sanctify them.
Selamat datang kembali di Bbmimages Kali ini kami akan membahas tentang Zakat Fitrah. Apa itu Zakat Fitrah? Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan untuk diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia ketika baru diciptakan sehingga dengan kita mengeluarkan zakat ini, maka kita dengan izin Allah akan kembali ke fitrah.

Pada prinsipnya seperti definisi yang telah kami jelaskan di atas, setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Zakat Fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik itu orang dewasa, anak kecil, laki-laki ataupun wanita.

Berikut ini syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

  • Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. 
  • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. 
  • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.


Berdasar info dari artikel yang saya baca dari Wikipedia, besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok(tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki) [1]
Zakat Fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, paling lambat sebelum kita selesai melaksanakan Shalat Ied. Jika waktu penyerahan telah lewat dari batas ini, maka yang diserahkan itu tidak termasuk dalam kategori Zakat, akan tetapi termasuk kategori sedekah biasa.

Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan. Yakni fakir dan miskin.

Pendapat tersebut disandarkan pada alasan jika jumlah/nilai Zakat yang dikeluarkan itu sangat kecil, sementara salah satu tujuan memberikan Zakat Fitrah adalah supaya para fakir dan miskin bisa ikut merayakan hari kemenangan, sekalian saling berbagi sesama umat islam.

Tags: penerima zakat fitrah,syarat wajib zakat fitrah,perhitungan zakat fitrah,ketentuan zakat fitrah,zakat fitrah dengan uang,pengertian zakat fitrah,zakat mal,pengertian zakat fitrah dan zakat mal.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah"

Post a Comment